mobiDziennik - Dziennik elektroniczny

Logo szkoły

II Liceum Ogólnokształcące
im. Gustawa Gizewiusza w Giżycku
Dziennik archiwalny na rok szkolny 2017/2018 znajduje się pod adresem: https://lo2gizycko.mobidziennik.pl/2017